Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rejestracji w serwisie internetowym oraz w celu realizacji zamówień, w tym komunikacji z Państwem. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Wydawnictwem Aksjomat w celu realizacji zamówień (np.: kurierzy). Administratorem danych osobowych jest Firma Wydawnicza Aksjomat Renata Lorenc, ul Lea 17 B, 30-048 Kraków. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt na adres : marketing@aksjomat.com.

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem sklepupolityką prywatności znajdującymi się na stronie, oraz akceptuję ich postanowienia.

OK, zamykam

I. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem oraz administratorem systemu sprzedaży internetowej www.aksjomat.com jest Firma Wydawnicza Aksjomat Renata Lorenc z siedzibą ul. J. Lea 17B/2, 30-048 Kraków, NIP 677-006-96-40

Adres korespondencyjny : ul. Samuela Lindego 7C, 30-148 Kraków, e-mail: marketing@aksjomat.com

II. WARUNKI OGÓLNE

1. Przeglądanie oferty Wydawnictwa oraz korzystanie z opcji oferowanych na stronie www.aksjomat.com nie wymaga rejestracji.

2. Rejestracja użytkownika jest opcjonalna w momencie składania zamówienia.

3. Użytkownikami systemu sprzedaży obsługiwanego przez Wydawnictwo Aksjomat może być każda osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy.

4. Użytkownik zobowiązuje się prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w formularzu rejestracyjnym.

III. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, jak również pocztą elektroniczną.

2. Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez stronę www jest otrzymanie przez klienta poprzez e-mail potwierdzenia złożenia zamówienia. Zamówienia niepotwierdzone nie będą realizowane.

3. Zamówienie nie zostanie zrealizowane, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych.

4. Oferta zamieszczona na stronach internetowych sklepu ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

5. Rabaty widoczne na stronie dotyczą tylko i wyłącznie klientów indywidualnych, kupujących pozycje w cenach detalicznych.

IV. WARUNKI DOSTAWY

1. Zamówienia są realizowane na terenie Polski poprzez firmę kurierską, Pocztę Polska oraz Paczkę w Ruchu, poza terytorium kraju poprzez Pocztę Polską lub w inny uzgodniony sposób.

2. Istnieje również możliwość odebrania towaru w siedzibie firmy.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Koszty przesyłki dla łącznej wartości zamówienia do 100,00 zł ( Paczka w Ruchu do 50 zł) wynoszą:

 • Dla odbiorców indywidualnych — 12,00 zł na terenie Polski; paczka w Ruchu - 7 zł.

 • przesyłki zagraniczne wysyłane Pocztą Polską są kalkulowane na podstawie cennika Poczty w zależności od kraju dostawy oraz wagi przesyłki;

 • koszt wysyłki dla Firm — 12,00 zł.

2. Wszystkie zamówienia na kwotę powyżej 100,00 zł ( Paczka w Ruchu - 50 zł ) — Wydawnictwo wysyła na swój koszt.

W przypadku firm minimum logistyczne dla dostawy bezpłatnej wynosi 300,00 zł netto.

3. Dopuszczalne są następujące formy płatności:

 • PRZELEW BANKOWY – realizacja zamówienia jest uwarunkowana otrzymaniem płatności za zamówienie. Przelewu należy dokonać na konto:

PEKAO SA O/KRAKÓW, Nr 73124045751111000054627596

 • PŁATNOŚĆ KARTĄ, E-PRZELEW - Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem Przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 • POBRANIE - płatność za zamówione książki odbywa się przy odbiorze przesyłki bezpośrednio u kuriera.

 • GOTÓWKA – w przypadku odbioru zamówienia w siedzibie firmy.

VI. CZAS DOSTAWY

1. Wszystkie sprzedawane towary Wydawnictwo stara się dostarczyć Państwu jak najszybciej. Niemniej Wydawnictwo zastrzega sobie czas realizacji do 7 dni.

2. W szczególnych przypadkach termin dostawy z przyczyn niezależnych od nas może się wydłużyć.

VII. REKLAMACJE I ZWROTY

1. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.

2. W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

3. Jakiekolwiek reklamacje można zgłaszać telefonicznie pod numerem (012) 633 70 22; 292 75 54, listownie na adres Wydawnictwa lub wysyłając wiadomość pocztą e-mailową. Produkty zwracane w ramach reklamacji uprzejmie prosimy odsyłać na adres:

Wydawnictwo Aksjomat, ul. Lindego 7 C 30-148 Kraków .

Konieczne jest podanie przyczyny reklamacji.

 • W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci równowartość ceny towaru.

 • Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Wydawnictwo zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

 • Towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

 • Zwracane towary muszą być kompletne

5. Odstąpienie od umowy- Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając je na adres: F.W.Aksjomat ul. Lindego 7 C 30-148 Kraków oraz dokonać zwrotu towaru do Magazynu Wydawnictwa Aksjomat.

6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sklepu.

W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać na adres

Wydawnictwo Aksjomat, ul. Lindego 7 C 30-148 Kraków.

WAŻNE:

 • Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

 • Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

 • Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 • Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.

VIII. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownik, który przystępuje do korzystania ze Sklepu Internetowego Wydawnictwa Aksjomat, także bez dokonania rejestracji, tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2. Przystąpienie do korzystania ze Sklepu Internetowego Wydawnictwa Aksjomat jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

3. Rejestracja jest dobrowolna.

4. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:

 1. adres e-mail,

 2. hasło do Konta Użytkownika,

 3. Imię i nazwisko,

 4. numer telefonu,

 5. dane adresowe do wysyłki – miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu/lokal.

5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji konta wraz z loginem i hasłem do niego.

6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 1. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

 2. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

 3. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,

 4. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

 5. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

 6. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Portalu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,

 7. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Portalu w celach marketingowych i statystycznych,

 8. wyrażam zgodę na przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez Operatora Portalu,

 9. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Portalu,

 10. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora Portalu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu, a także informacji handlowych (reklam) Operatora Portalu i jego kontrahentów.

7. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 5 lat od ostatniej aktywności.

9. Wypowiedzenie przez którąkolwiek umowy ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

10. Użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą umowę w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyn. W tym celu powinien złożyć oświadczenie drogą elektroniczną lub w formie pisemnej. Uprawnienie to nie przysługuje w sytuacji, określonej w art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj. gdy Użytkownik zawarł umowę sprzedaży.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub jednostronnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sytuacji gdy:

 1. Użytkownik podaje nieprawdziwe dane,

 2. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.

12. W przypadkach mniejszej wagi Operator Sklepu może ograniczyć się do zawieszenia Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia kwestii będących przyczyną zawieszenia lub doprowadzenia do stanu zgodnego z postanowieniami Regulaminu. Zawieszenie Konta Użytkownika może skutkować także wstrzymaniem wykonywania obowiązków Sprzedającego wynikających z umowy sprzedaży.

IX. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

1. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt.4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne.

2. Użytkownicy mają w szczególności prawo wglądu do swoich danych, prawo ich aktualizacji oraz usunięcia z bazy.

3. Dane Użytkowników wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień, prowadzenia statystyk sprzedaży oraz przesyłania materiałów reklamowych i nie będą udostępniane innym podmiotom.